Två rosor även idag

Även idag blir det en buskros och en klätterros; Astrid Lindgren och Flammentanz, två säkra kort.
Astrid, rabatt/buskros är riktig rosa, på gränsen till alltför skär, men den är ok och gör sig bra i grönskan där den står och passar bra till perennen med gula blommor. Den är frisk och blommar hela sommaren och en bra bit in på hösten, ibland fram till jul.
Flammentanz är en gammal goding med traditionellt röda blommor och kraftig växt, den blir stor. Lite ljus i bladverk men mycket odlingsvärd.

20140616-154518.jpg

20140616-154525.jpg

20140616-154541.jpg

20140616-154549.jpg