Tranor på väg söderut

Den 17 april hade jag ett inlägg om tranor – de var på väg norrut för dans vid Hornborgarsjön och häckning norröver. Då kom de i plogformationer med sina typiska trumpetande.
Och nu idag, ett halvt år senare, samma läte och samma plogar, är de på väg tillbaka till sina vintervisten.
Vemodigt, kanske, men också med visshet om att till våren kommer de åter.
Svåra att se? Kika lite till vänster och över kyrkspiran.

IMG_4309.JPG