Irene panik

Decemberboken, Irene Panik av Carin Hjulström, är en lättsam, lite trivsam, lite overklig roman, en roadtrip genom Sverige. Bra eller dålig? Söker man en bok som lämnar spår efter sig, så är inte det här boken.
Några tankar och frågor som kom upp:
Varför gör inte Irene uppror tidigare i livet?
Hur står hon ut med barnens attityder?
Hur kommer det sig att den frånvarande mannen inte prioriterar lite annorlunda och tar lite ansvar?
Ger den en negativ syn på Sveriges landsbygd?
Och varför i … gör de inte sig av med Bängt, geten?
Visst skulle man kunna vrida och vända på hístorien, karaktärerna och ifrågasätta många saker och analysera ur olika perspektiv. Men vi läste den som underhållning och då var den ok.
Vår bedömning var överlag 3 på en 5-gradig skala, med 5 som mest ok.
Och slutet, besvikelse över att den inte blev lite mindre förutsägbar…