Dis och dimma

spring2017_020

Veckans bild, vecka 5, 2017
Nu är det vinter som alltmer övergår i vårvinter. Träden vid kyrkan är hamlade enligt konsten alla regler, lind, och står där i diset med sina knotiga huvuden. De är som skulpturer, mörka i den mystiska dimman. Här skulle många rysare kunna spelas in.
Bilden förmedlar det magiskt/mystiska/trolska. Linjerna och delningen ger harmoni liksom nyanserna i diset. Bra bild.