Gäss vid Vadensjö

Veckans bild, vecka 6, 2021
Nu när vintern slagit till med minus i hela landet så blir det kärvt för gässen. De samlas här vid vår by i enorma flockar. Säkert tusentals. Och denna soliga torsdag var det oroligt bland gässen. Grå-, säd- och kanadagås som betar på sädesfälten – höstvete, till lantbrukarnas förtret, alla lyfte de samtidigt. Det är en örn som seglar in över flocken, men örnen har inget att hämta när alla dessa gäss fyller luftrummet.
Och visst är det någon som skjuter i fjärran, en lantbrukare som tröttnat på skadorna.

Ett skådespelar det och inte helt att fånga känslan av mängden och kacklet och fågelflockar i mängd. Här är ett utsnitt taget med mobilen. Och nog är det en vinterkänsla som infinner sig.